Adresa:

SHQIPERI - Tiranë (ALPAS Center)
QENDRA E PUNESIMIT DETAR
Bulevardi: "Gjergj Fishta 146", Kulla 1, Apart. 7/2
Tel/Fax: +355 44 503753
Cel: +355 696066189
e-mail: info@tstsgroup.com

SHQIPERI - Durrës
QENDRA E TRAJNIMIT DETAR
L.1, Sheshi Taulantia, Rr. Kleosteni, Kulla 12/6
Tel/Fax: +355 52 220198
Cel: +355 67 2030670
e-mail: info@tstsgroup.com

SHQIPERI - Vlorë
Rr. "Hektor Shyti", prane Universitetit "Ismail Qemali"
Tel: +355 52 220198
e-mail: info@tstsgroup.com

SHQIPERI - Shengjin
Porti Shengjin
Tel: +355 52 220198
e-mail: info@tstsgroup.com

PROCEDURA ANKESAVE
Për çdo çështje që llidhet me kushtet Tuaja të punës në anijet tregtare, për të cilat provoni se nuk janë gjetur në përputhje me kerkesat e vendosura nga Konventa mbi Punën Detare MLC2006, ose për çdo ceshtje tjeter ku TSTS Group është e ngarkuar me përgjegjesi, jeni të ftuar të dergoni email në adresen: info@tstsgroup.com 

Na shkruani