(9th FAI World Paragliding Accuracy Championship)

 

(9th FAI World Paragliding Accuracy Championship)

The Maritime Training and Employment Center, TSTS Group, this year has the honor to officially represent the Albanian Federation of Aeronautics, in order to organize cultural and sports activities at home and abroad for motor yachts sports and boats sailing in the context of promoting the 9th FAI World Paragliding Accuracy Championship, which will take place on 4 -15 May in Vlora, Albania.

We are pleased to invite all clubs, nautical federations or persons interested in, whether inside or outside the country, who share the same passion of sailing with boats, to become part of this special event, which will take place on the eve of the coming touristic season - Summer 2017.

(Il 9 Campionato Mondiale dei voli liberi, disciplina precision).

Il Centro di Formazione e Lavoro Marittimo, TSTS Group, quest'anno ha l'onore di rappresentare ufficialmente la Federazione Albanese di Aeronautica, con l'obiettivo di organizzare attività culturali, sportive all'interno ed esterno d’Albania, per i sport di yacht a motore e barche a vela. Nel contesto della promozione del Nono Campionato Mondiale dei voli liberi, disciplina precisione, che si svolgerà dal 4 -15 Maggio a Valona, in Albania.

Abbiamo il piacere di invitare tutti i club, federazioni nautiche o le persone interessate, sia all'interno che all'esterno del paese, che condividono con noi la passione di crociera a vela, a far parte di questo evento speciale, che si terrà alla vigilia del prossimo stagione turistica - Estate 2017.

(Kampionatit të 9-te Botëror te Fluturimeve të lira disiplina precision)

Qendra e Trajnimit dhe Punesimit Detar, TSTS Group, kete vit ka nderin të përfaqësoje zyrtarisht Federatën Shqiptare të Aeronautikes, me qellim organizimin e aktivitete kulturore-sportive brenda dhe jashtë Shqipërisë për sportet e jahteve motorike dhe varkave me vela, në kuadër të promovimit të Kampionatit të 9-të Botëror të Fluturimeve të lira disiplina precision, i cili do të zhvillohet nga data 4 -15 Maj në Vlore, Shqipëri.

Kemi kënaqësinë të ftojmë të gjithë klubet, federatat e nautikes apo personat e interesuar, si brenda apo jashtë vendit, që ndajnë me ne pasionin e lundrimit me vela, të bëhen pjesë e këtij eventi të vecantë, që do të zhvillohet në prag të sezonit të ardhshëm turistik - Verë 2017.